NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm

0.046

Windows 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Help, the Windows 8 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Help: "Connection error" in Vista when the folder is locked!

 /