netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.14
18195

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Can I turn off button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Leistungsindex Dateien Ordner und Neuberechnung starten!

 /

Warum erscheint bei Copy Paste das Auswahlmenü?

 /