NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm

0.062

What is svchost.exe on Windows?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Network?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 10?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /