NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov4 ? Použití: set v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV4

netsh interface portproxy set v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov4.htm

0.062

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Windows 8, 8.1, 10 App-s (Anwendungen) Löschen, bzw. Deinstallieren!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

How to kill programs in windows 8.1 and windows 10!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /