NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov4 ? Použití: set v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV4

netsh interface portproxy set v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov4.htm
0.187
25809

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...!

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 11 or 10?

 /

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

 /

Search query modify in Windows 10/11 and MS Server!

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Steigern Sie die Energieeffizienz unter Windows 11, 10, 8.1 Desktop- und Server- Systemen!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Monochrome desktop backgrounds on Windows 11 or 10!

 /

How to resize Taskbar On Windows 11 small, medium and large?

 /