NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm

0.093

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

In der Systemsteuerung von Windows 7 Starter fehlt das Menü Darstellung und Anpassung!

 /