NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.14
19670

Bei Windows-10 Abstürzen das Systemdatei-Überprüfungsprogramm verwenden!

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Open the location of a Program / APP in Windows-10 (path, directory)?

 /

End processes via the Windows 10 command prompt!

 /

Windows 10: shell:fonts!

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

What is remote access?

 /

What are desktop fonts?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /