NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.249
19670

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Hilfe mit Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Farbfilter Einstellungen unter Windows 10 finden!

 /

What is an EXE file?

 /

Preview the PDF output file!

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Use random color for a desktop note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /