NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.281
19670

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 10?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 10?

 /

Was ist Creators, Redstone, Threshold?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Erstellen einer Such-Verknüpfung auf dem Windows-10 Desktop, aber wie?

 /