netsh interface portproxy show v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show v4tov4 ? Použití: show v4tov4 Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW / V4TOV4

netsh interface portproxy show v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show/v4tov4.htm
0.28
24793

Die Desktop-Notiz ist durchsichtig, ich kann kaum die Schrift erkennen, warum?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Internet Explorer in Windows 10 fehlt!

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Die Freeware MagicISO und MagicDisc um alle CD DVD-Formate als virtuelle Laufwerke zu erstellen?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /