NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifstats.htm
0.156
19297

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Die Kategorie Test Tools für Windows auf Software OK!

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

The portable versions on SoftwareOK !?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Wie kann ich die Mausspur bei Windows 11 aktivieren / deaktivieren?

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Die Möglichkeiten um Anwendungen zwangs zu beenden unter MS Windows OS!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Ressourcen-Monitor unter Windows 11, 10, ... starten!

 /

Hilfe, Windows 10/11 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /