netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifstats.htm
0.156
19297

Sollte man schon Windows 7 kaufen, oder auf Windows 8/10 warten?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Wie kann ich den Windows Explorer neu starten, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

Kann man im Windows-7 Explorer die Verzeichnisstuktur ausblenden?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /