netsh » routing » ip » rip » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFSTATS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifstats.htm
0.077
19297
QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme? Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system? Wie kann ich den Drucker für den Testseiten Ausdruck ändern? Who needs the alternative cmd.exe and why? Wo erkenne ich alle installierten Updates von Windows 11? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work! Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren? Windows 11, incompatible CPUs and possible effects from 2024? What does WOW64 mean for Windows 11, 10, 8.1, ... the MS operating systems?(0)