NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifstats.htm
0.202
19297

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Delete all emails at once in Outlook!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Eine 3D Desktop Uhr für MS Windows 11, 10, ... OS mit diversen Einstellungen!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Was sind Tabellenkalkulationen?

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 11 und 10!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /