NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní SAP. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] [[LISTEN= ] admstav] [[GNSREPLY= ] admstav][[UPDATEMODE=] aktrežim] [[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. aktrežim - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC. aktint - interval aktualizace v sekundách. koef - koeficient stárnutí trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx sap set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/interface.htm
0.046

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /