NETSH - Windows XP/2000

netsh » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add helper - Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.

NETSH / ADD

netsh add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/add.htm

0.062

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /