NETSH - Windows XP/2000

netsh » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add helper - Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.

NETSH / ADD

netsh add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/add.htm
0.061

Das Tippen verbessern und Schmerzen vorbeugen, welche Tastatur?

 /

Wie kann ich AHDI Free in meine Landessprache übersetzen?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /