netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Použití: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- delete scope [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.186
17049

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

How to uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /