NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Použití: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- delete scope [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.171
17049

Was ist ein Papierformat?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Die Coronaviren sind zu Makroviren mutiert!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

What is lock screen?

 /

Add another new email account in MS Outlook!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

I want to crack the www.ebay.de account, is there a hack?

 /

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /