NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Použití: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -nebo- delete scope [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
netsh diag connect mail
Připojení k poštovnímu serveru
netsh routing ip igmp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 show address
Zobrazí adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.186
17049

Output path (without the file name) as a separate column!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (modify, turn off)?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Wie aktiviere ich das automatische Sichern und Erstellen eines Verlaufs für Dateien in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /