NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Sposób użycia: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete scope [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość grpaddr - Adres IP zakresu lub grupy multiemisji grpmask - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji scopename - Nazwa zakresu multiemisji do usunięcia Uwagi: usuwa zakres multiemisji dla konfiguracji routingu IP. Przykłady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa zakres multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.046

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Schrifttyp, bzw. Schriftart am Android Handy ändern?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Windows Server 2008 mit Vista-Aero Designe, wie geht das?

 /