NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete scope ? Sposób użycia: delete scope [grpaddr=] [grpmask=] -lub- delete scope [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość grpaddr - Adres IP zakresu lub grupy multiemisji grpmask - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji scopename - Nazwa zakresu multiemisji do usunięcia Uwagi: usuwa zakres multiemisji dla konfiguracji routingu IP. Przykłady: delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 delete scope "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / SCOPE

netsh routing ip delete scope - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa zakres multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/scope.htm
0.062

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Overclocked systems?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Hilfe, hab Probleme beim Umstellen von "XP Outlook Express" nach "Windows 7 Live Mail"!

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /