netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IP u všech připojených klientů, které přijme. mode - režim ALLOW - povolit IP u připojení klientu. DENY - nepovolit IP u připojení klientu.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm
0.155
18427

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

Spell checker Windows 11/10 spelling mistakes, settings!

Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!(0)