NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IP dla przyjmowanych połączeń klienta. mode - tryb ALLOW - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta. DENY - nie zezwalaj na konfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ip show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm
0.187
20369

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

What does WOW64 mean for Windows 11, 10, 8.1, ... the MS operating systems?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Help in Windows 11 missing the keyboard settings?

 /

Was ist Numerische Dateisortierung?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

Reduce waiting time when shut down the Windows 11, 10, .. etc.!

 /