NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set negotiation ? set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IP dla przyjmowanych połączeń klienta. mode - tryb ALLOW - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta. DENY - nie zezwalaj na konfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta.

NETSH / RAS / IP / SET / NEGOTIATION

netsh ras ip set negotiation - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ip show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/negotiation.htm
0.234
20369

Nach dem Löschen der Daten den Windows PC herunterfahren lassen!

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Use for lock screen own picture on Windows 10 via lock screen settings!

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, can I?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Ich möchte den Kalender nicht immer im Hintergrund laufen haben!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /