NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Použití: delete area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.14
15693

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows starten lassen!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

What is pagefile.sys?

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Kann man langsame Programm-Menüs schneller anzeigen lassen, wie?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Change desktop background when Windows 10 is not activated?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /