NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Použití: delete area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.155
15693

Hängende Anwendungen, Programme unter MS Windows 11, 10, ... beenden!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Show wallpaper on TeamViewer connection?

 /

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

 /

Can I start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Wie kann ich meine Telekom Sprach-Box einschalten, bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters?

 /

Turn off and on the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

What is a spreadsheet?

 /

Windows 10/11 start famous fax and scan feature!

 /

Output path (without the file name) as a separate column!

 /