netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Použití: delete area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOdstraní určenou oblast / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.061
15693

I found thousands of photos, how could I select all?

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

Unterschied Malware und Adware?

Can I also use the compare tool for my smartphone or iPhone created pictures?

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

How do I enable or disable the spell check in MS Outlook?(0)