NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Použití: delete area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.218
15693

In Q-Dir, customize the list view to details?

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Disable or Enable the Auto-Update in Q-Dir on MS Windows!

 /

Remove File Eraser from Windows (10, 8.1, ...), how to!

 /

Favoriten im Navigationsbereich vom Windows 10 Datei Explorer!

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /