NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Použití: delete area [areaid=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit. Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť, můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě. Příklady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní určenou oblast / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.249
15693

Which CPU does my Windows PC have?

 /

Hilfe, meine Datei kann nicht gelöscht werden!

 /

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Download 7Zip or WinRar!

 /

Windows 10 und der Haupt Monitor 1 auf der rechten Seite ist schlecht!

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Install the media player on Windows 10!

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Der Edge Browser hängt, lässt sich nicht beenden auf Windows 10!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /