NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Použití: show ipnet [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením mapování rozhraní sítě IP na fyzická média. Poznámky: Zobrazí informace o mapování sítě IP na fyzická média. Příklady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm

0.062

Wo kann ich bitte die kostenlose Avira AntiVir Personal downloaden?

 /

Keeping a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software manuell starten!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

Testversion, was ist das?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /