NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Použití: show ipnet [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením mapování rozhraní sítě IP na fyzická média. Poznámky: Zobrazí informace o mapování sítě IP na fyzická média. Příklady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm

0.046

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8 (8.1, 10) 64/32 bit starten (version, finden, öffnen)?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 10?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /