NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Použití: show ipnet [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením mapování rozhraní sítě IP na fyzická média. Poznámky: Zobrazí informace o mapování sítě IP na fyzická média. Příklady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm
0.078

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!

 /