netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Sposób użycia: show ipnet [[rr=]liczba_całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania mapowań interfejsu typu sieć IP-nośnik. Uwagi: wyświetla informacje o mapowaniach sieci IP do nośnika fizycznego. Przykłady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm
0.171
18217

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Can I see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 10?

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /