netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Sposób użycia: show ipnet [[rr=]liczba_całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania mapowań interfejsu typu sieć IP-nośnik. Uwagi: wyświetla informacje o mapowaniach sieci IP do nośnika fizycznego. Przykłady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm
0.171
18217

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /

Fastest way to a Quick-ly scan for malware and spyware on Windows-10!

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Den PC bei geringerer CPU-Last automatisch herunterfahren, oder so?

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 10!?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /