NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Sposób użycia: show ipnet [[rr=]liczba_całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania mapowań interfejsu typu sieć IP-nośnik. Uwagi: wyświetla informacje o mapowaniach sieci IP do nośnika fizycznego. Przykłady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.
netsh routing ip relay set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show adapter
Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm
0.14
18217

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

After a Windows 10/11 crash, the secure deletion of data is no longer possible!

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

What printer drivers can I use for Windows 11?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

Windows 11 Netzwerkadapter ausfindig machen!

 /

Open Internet Options in Windows 11!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Sollte man auf Windows 10 warten, oder Win 8.1, 7, bzw. Vista kaufen?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /