NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną serwera proxy usługi DNS. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- DNS Proxy Mode Wskazuje, czy serwer proxy DNS jest włączony czy wyłączony. Query Timeout Wyświetla w sekundach wartość limitu czasu kwerendy DNS. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z serwerem proxy usługi DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Ustawia informacje o przekazywaniu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinguje węzły PNRP.
netsh diag ping mail
Bada usługą ping serwer poczty programu Outlook Express.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.249
18055

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

Using the File Explorer address bar!

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

Turn off screen lock Windows 10, but can I?

 /

Wie kann ich das Windows 10 herunterfahren?

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

Im USA Design, als riesiger Desktop Zeiger Stock!

 /

Un Zip software!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10 PC, why?

 /

x86 and x32, what is what?

 /