NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.156
14661

Download free Windows Live Movie Maker for Windows 11, 10, ...!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Is running as administrator program dangerous on Windows 10/11!

 /

How to change the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?

 /

Chrome Browser-Cache bereinigen, aber wie?

 /

Can I create a desktop shortcut for everyone on Windows!

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Wieder mal kein Platz auf der externen Festplatte?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /