NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.171
14755

Hard disk space evaluation Export to Excel, CSV, HTML, ...!

 /

What is AC DC?

 /

The screen magnifier in Windows 10/11, where is it?

 /

Can I use the bugs commercially on my office PC?

 /

Wo kann ich den Windows 11 Smart Screen anpassen?

 /

Formatting USB data carriers under Windows 11, 10 ... etc.!

 /

Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

The network drive folder keeps disappearing?

 /

Check RAM size, type and speed in Windows 11!

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

What is a progress bar?

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /