NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.202
14755

Windows-10 Lautstärkemixer Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

 /

The sticky notes Windows 10!

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

 /