netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show flags - Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów. show global - Pokazuje parametry globalne protokołu RIP. show globalstats - Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. show ifstats - Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu. show interface - Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. show neighbor - Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.14
13744

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /