NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show flags - Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów. show global - Pokazuje parametry globalne protokołu RIP. show globalstats - Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP. show ifstats - Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu. show interface - Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu. show neighbor - Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW

netsh routing ip rip show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip show boundary
Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show authserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show.htm
0.311
13744

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Grouping in the taskbar on Windows 10!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound on Win 10 in Q-Dir?

 /

Enable History Printer for Windows 10 easy and smart Feature!

 /