NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Sposób użycia: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru przeznaczonego do usunięcia. range - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do usunięcia. Uwagi: Usuwa parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane zakresy OSPF. Przykłady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.155
18297

Manage your own files in all four Explorer views!

 /

Kann ich Windows 11 auch ohne MS Konto / Lokale Anmeldung verwenden?

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Change desktop background when Windows 11 or 10 is not activated?

 /

Why do you have a 3D clock for Windows with a simple digital clock on your arm?

 /

Kann man die Standard Taskleisten Symbole bei Windows 11 entfernen?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Can I manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Activate the boot animation in Windows 11 and 10!

 /

Explorer Anzeigefarben für komprimierte und verschlüsselte Dateien geht nicht?

 /

Modify the touchpad in Windows 11!

 /