NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Sposób użycia: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru przeznaczonego do usunięcia. range - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do usunięcia. Uwagi: Usuwa parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane zakresy OSPF. Przykłady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.124

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Can I customize the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /