NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Sposób użycia: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru przeznaczonego do usunięcia. range - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do usunięcia. Uwagi: Usuwa parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane zakresy OSPF. Przykłady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.046

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Starten des Geräte-Managers unter Windows 8, 8.1 und Win 10 (öffnen, finden)!

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /