NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Bruk: delete range [areaid=] [range=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal slettes. range - IP-adressen og masken til intervallet som skal slettes. Merknader: Sletter IP-adresse- og maskeparet som angir et adresseintervall som hører til dette området. OSPF-intervaller brukes til å opp- summere rutene innen dette OSPF-området. Eksempler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - kommando Sletter angitt intervall for omr?de-ID. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.061

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10 erstellen (Systemsicherheit)?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Der Windows Favoriten Freund!

 /

Download Visual Studio 2013!

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /