NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Kullanım: delete range [areaid=] [range=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Silinecek alanın IP adresi. range - Silinecek aralığın IP adresi ve maskesi. Açıklamalar: Bu alana ait bir adres aralığı tanımlayan IP adresi ve maskesini siler. OSPF aralıkları, bu OSPF alanında yolları özetlemek için kullanılır. Örnekler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Komutları Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 reset
IPv6 yap?land?rma durumunu s?f?rlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.281
17426

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Markieren / Auswählen von Bilder in der Datei Explorer Ansicht!

 /

Windows-10 Lautstärkemixer Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Quick printer selection to print short notes! 

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /