NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Kullanım: delete range [areaid=] [range=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Silinecek alanın IP adresi. range - Silinecek aralığın IP adresi ve maskesi. Açıklamalar: Bu alana ait bir adres aralığı tanımlayan IP adresi ve maskesini siler. OSPF aralıkları, bu OSPF alanında yolları özetlemek için kullanılır. Örnekler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Komutları Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karº?l?k gelen bileºeni yükler.
netsh routing ip dnsproxy set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 reset
IPv6 yap?land?rma durumunu s?f?rlar.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.125

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /