NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Format: delete range [areaid=] [range=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. range - IP-adressen og -masken på intervallet, der skal slettes. Kommentarer: Sletter IP-adressen og -maskeparret, der definerer et interval af adresser, der tilhører dette område. OSPF-intervaller bruges til at sammenfatte ruterne inden for dette OSPF-område. Eksempler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne interval for omr?de-id'et. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.156
17562

Korrekte Ordner für 32Bit Anwendungen unter Windows erstellen?

 /

Is it possible to display slow program menus more quickly, how?

 /

Windows 10/11 Taskmanager starten!

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Der Autostart von Programmen in Windows 10/11!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Automated date and time format in QTP for MS Windows 11, 10, ... OS!

 /