NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Format: delete range [areaid=] [range=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. range - IP-adressen og -masken på intervallet, der skal slettes. Kommentarer: Sletter IP-adressen og -maskeparret, der definerer et interval af adresser, der tilhører dette område. OSPF-intervaller bruges til at sammenfatte ruterne inden for dette OSPF-område. Eksempler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne interval for omr?de-id'et. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm

0.046

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /