NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Format: delete range [areaid=] [range=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. range - IP-adressen og -masken på intervallet, der skal slettes. Kommentarer: Sletter IP-adressen og -maskeparret, der definerer et interval af adresser, der tilhører dette område. OSPF-intervaller bruges til at sammenfatte ruterne inden for dette OSPF-område. Eksempler: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne interval for omr?de-id'et. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.078

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Unterschied Dialogfenster zum normalen Windows Fenster?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /