NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Format: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af WINS- servere for den angivne grænseflade. static: Angiver kilden til konfiguration af WINS- servere til lokal statisk konfiguration. addr - En af følgende værdier: : En IP-adresse til en WINS-server. none: Rydder listen over WINS-servere. Kommentarer: Angiver konfigurationen af DNS serveren til enten DHCP eller statisk tilstand. Kun hvis kilden er 'static', er indstillingen 'addr' også tilgængelig til konfiguration af en statisk liste over IP-adresser for WINS-servere til den angivne grænseflade. Eksempler: set wins name="LAN-forbindelse" source=dhcp set wins "LAN-forbindelse" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.
netsh routing ip igmp
?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten.
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.14
16471

See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /

Deactivate / activate WiFi adapter on Windows 11, 10, ...!

 /

Use batch file to start multiple programs on Windows 11, 10...!

 /

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

 /

Autostart in the registry on Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /