NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Format: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af WINS- servere for den angivne grænseflade. static: Angiver kilden til konfiguration af WINS- servere til lokal statisk konfiguration. addr - En af følgende værdier: : En IP-adresse til en WINS-server. none: Rydder listen over WINS-servere. Kommentarer: Angiver konfigurationen af DNS serveren til enten DHCP eller statisk tilstand. Kun hvis kilden er 'static', er indstillingen 'addr' også tilgængelig til konfiguration af en statisk liste over IP-adresser for WINS-servere til den angivne grænseflade. Eksempler: set wins name="LAN-forbindelse" source=dhcp set wins "LAN-forbindelse" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.
netsh routing ip igmp
?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten.
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.187
16471

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Turn off Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Tweeter or do a FaceBook post on the pinboard!

 /