NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Bruk: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet. source - En av følgende verdier: dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS- servere for et bestemt grensesnitt. statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere til lokal statisk konfigurasjon. adr - En av følgende verdier: : En IP-adresse for en DNS-server. none: Tømmer listen over DNS-servere. Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus. Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til- gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser for DNS-servere for angitt grensesnitt. Eksempler: set wins name="Lokal tilkobling" source=dhcp set wins "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - kommando Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.
netsh routing ip igmp
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".
netsh interface ipv6 set state
Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser preferanseniv?er for alle protokollene.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.186
15179

 BarcodeOK der Barcode Ausdruck! 

 /

Using the File Explorer address bar in Windows 11 and 10!

 /

Kostenlos Download msvcp140.dll!

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows 7, 8.1 öffnen, bzw. die Festplatte defragmentieren?

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10 and 11!

 /

Was ist YouTube Shorts?

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

Open the command prompt in the Windows 11 Terminal APP!

 /

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

 /

Add multiple folders to compare photos under Windows 11, 10, ...!

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /