NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Bruk: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet. source - En av følgende verdier: dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS- servere for et bestemt grensesnitt. statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere til lokal statisk konfigurasjon. adr - En av følgende verdier: : En IP-adresse for en DNS-server. none: Tømmer listen over DNS-servere. Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus. Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til- gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser for DNS-servere for angitt grensesnitt. Eksempler: set wins name="Lokal tilkobling" source=dhcp set wins "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - kommando Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.
netsh routing ip igmp
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".
netsh interface ipv6 set state
Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser preferanseniv?er for alle protokollene.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.327
15179

Various program / tool requests for Windows!

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

Turn off or enable, the Hibernate via the command line!

 /

What are system properties?

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

What is an EXE file?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /