NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Bruk: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet. source - En av følgende verdier: dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS- servere for et bestemt grensesnitt. statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere til lokal statisk konfigurasjon. adr - En av følgende verdier: : En IP-adresse for en DNS-server. none: Tømmer listen over DNS-servere. Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus. Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til- gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser for DNS-servere for angitt grensesnitt. Eksempler: set wins name="Lokal tilkobling" source=dhcp set wins "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - kommando Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.
netsh routing ip igmp
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".
netsh interface ipv6 set state
Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser preferanseniv?er for alle protokollene.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir WINS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.155
15179

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Windows NET Framework Download 2.0, 3.5, 4.0!

 /

The Office picture extraction tool is in the wrong language, can i change?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Can I also use the BUGs under Windows 11?

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /