NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh interface ip". ipv6 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". portproxy - Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". reset - Tilbakestiller informasjon. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipv6 portproxy Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Endrer til konteksten "netsh p2p".
netsh routing ipx show interface
Viser IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Legger til en prefikspolicyoppf?ring.
netsh routing ip rip show ifstats
Viser statistikk for RIP per grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.125

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Die Gruppierung in der Windows-8 / 8.1 Taskleiste deaktivieren (ein- ausschalten)?

 /

Wie kann man in Windows-10 Computersounds ändern?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /