NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Bruk: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametere: peername - | maxresults - Må være et tall mellom 1 og 500. Standardverdi er 50. cloud - Skyen der nummereringen skal foregå. Merknader: Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. Kommandoen finner så mange oppføringer som spesifisert av maxresults (eller så mange den fant når løsningene er fullført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - kommando Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh p2p group db
Endrer til konteksten "netsh p2p group db".
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.14
16703

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (11, 10, 8.1)!

 /

Quick Text Paste Befehle und Platzhalter!

 /

Connect to a Remote Registry, can I for Windows?

 /

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Opening the PC settings in Windows 10/11 - 3 options!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

Ist eine Dual-Boot-Installation von Windows 7 und Windows Vista möglich?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Meldung: Chrome und Ihr Videoplayer ist veraltet, was ist das?

 /