NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Bruk: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametere: peername - | maxresults - Må være et tall mellom 1 og 500. Standardverdi er 50. cloud - Skyen der nummereringen skal foregå. Merknader: Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. Kommandoen finner så mange oppføringer som spesifisert av maxresults (eller så mange den fant når løsningene er fullført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - kommando Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh p2p group db
Endrer til konteksten "netsh p2p group db".
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.093

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Wie kann ich beim ZEN 100 von Creative Labs die Videos anschauen, bzw. welches Video Format/Codec?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /