netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.171
18618

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

Hilfe, Windows 7 hat keine Spiele?

 /

Eine Uhr am Windows Desktop mit Glas Effekt!

 /

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /