NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Bruk: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametere: peername - | maxresults - Må være et tall mellom 1 og 500. Standardverdi er 50. cloud - Skyen der nummereringen skal foregå. Merknader: Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. Kommandoen finner så mange oppføringer som spesifisert av maxresults (eller så mange den fant når løsningene er fullført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - kommando Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh p2p group db
Endrer til konteksten "netsh p2p group db".
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.093

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Standard-Schriftart auf fett (bold) oder kursiv (italic) ändern?

 /