NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - skal være et tal mellem 1 og 500. Standardværdien er 50. cloud - Skyen, hvor optællingen skal foregå.. Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren maxresults (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.28
15929

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Writing notes with Windows 10 is easy!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

What is a drive letter?

 /

What is Invisalign?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /