netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - skal være et tal mellem 1 og 500. Standardværdien er 50. cloud - Skyen, hvor optællingen skal foregå.. Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren maxresults (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE


Quick - Link:
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOpt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.046
15929

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

On Windows 8.1 and 10, how to clean up the app folder, delete apps!

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

How can I stop the computer load test on my Windows PC?(0)