NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - skal være et tal mellem 1 og 500. Standardværdien er 50. cloud - Skyen, hvor optællingen skal foregå.. Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren maxresults (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm

0.061

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Wozu der alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /