NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Format: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametre: peername - | maxresults - skal være et tal mellem 1 og 500. Standardværdien er 50. cloud - Skyen, hvor optællingen skal foregå.. Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky. Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren maxresults (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført). Eksempler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Kommandoer Opt?ller et peer-navn i den angivne sky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.156

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

What is native resolution?

 /

Die Systemsteuerung von Windows-8 und 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf deutsch umstellen, Windows 7/8.1/10?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /