NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til oppføringer. delete - Sletter oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. enumerate - Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser et nodenavn. show - Viser informasjon. traceroute - Løser et nodenavn med banesporing. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh bridge show adapter
Viser kortene konfigurert som en enkel bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Vis DNS-proxy-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.218
15146

Kann ich diese Schneekanone auch kommerziell nutzen und Teilen?

 /

Wie starte ich mit einer Favoriteneinstellung alle Explorer Ansichten?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup folder!

 /

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8.1 u. 10 ändern?

 /

Compare two separate directorys One is the SYSTEM font directory?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /