NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.14

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

I have problems with Aero in Windows 7, can I fix and activate it?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /