NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.187
15962

Windows 7 direct download links all versions!

 /

How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Hilfe, im Sommer schneit es an meinem Desktop nicht mehr?

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Kann ich Drive Ejection Tool für Windows kostenlos für alle Benutzer freigeben?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

What is PowerShell?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Datum und Uhrzeit Format in QuickTextPaste!

 /

What are left-right arrow keys?

 /