netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.234
15962

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Eine Alternative zum Ausführen Dialog von Windows mit extra Funktionen!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Can I customize the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Windows 10 and computer management!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

What is a pixel?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /