netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.234
15049

Can I include or Remove directorys in a library on Windows 7?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Can I customize user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

What is a function?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Finden Sie ähnliche, oder gleiche Bilder unter Windows so schnell wie noch nie!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /