netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.171
15049

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Options of Group by and Sort by to the previous default in Explorer Views!

 /