NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp uninstall ? Sposób użycia: uninstall Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / UNINSTALL

netsh routing ip igmp uninstall - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/uninstall.htm
0.218
19650

What is a PNG file?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Windows 10 / 11 mstsc, where is it stored?

 /

Ich möchte nur aus Powerpoint die Bilder extrahieren und nicht aus Excel!

 /

What is a blockchain!

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Leider sprang meine Bitdefender Security an in GetWindowText?

 /

Local Security Police account lockout duration on MS Windows OS!

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Here's how to reinstall Windows 10 without bloatware!

 /