netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Sposób użycia: add wins [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS. addr - Adres IP dla dodawanego serwera WINS. index - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu serwera WINS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.046
15249

The cursor disappears under Windows!

Export front pages PDF and export back pages PDF!

DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...!

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!(0)