NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Sposób użycia: add wins [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS. addr - Adres IP dla dodawanego serwera WINS. index - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu serwera WINS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.186
15249

Left-Right Arrow Keys?

 /

Den PC über mehrere Stunden einem Belastungstest unterziehen!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 11 und 10 finden?

 /

Understand the shutdown command under MS Windows!

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

The autopilot and the benchmark, what's the difference?

 /

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /