netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Sposób użycia: add wins [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery WINS. addr - Adres IP dla dodawanego serwera WINS. index - Określa indeks (preferencję) dla określonego adresu serwera WINS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.
netsh routing ip igmp
Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje statyczny adres serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.186
15249

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Windows Font Viewer?

 /

Wie kann man den Ordner winsxs säubern , bzw. verkleinern? Er nimmt viel zu viel Festplattenplatz ein!

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Under Windows 10, enable and disable the device search, but how to?

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /