netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[nazwa_serwera=]||default] [[interwał_odśwież=]|default] [[port_klienta=]|default] Parametry: Etykieta Wartość typ - jedna z następujących wartości: disabled: wyłącza usługę Teredo. client: włącza klienta Teredo. enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie sieci. nazwa_serwera - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo. interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach). port_klienta - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez system). Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej. Przykład: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.155
14465

 Can i uninstall Short Note from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Befehle hinzufügen, zB. Tastenkürzel für schnelles Einfügen von Texten?

 /

Can I add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)?

 /

Can I, turn off view the zip files in the tree-view, (turn off, show, directory)?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /