NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Format: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] Parametre: Parameter Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Annuller administreret netværksgenkendelse. servername - Teredo-serverens navn eller IPv4-adresse. refreshinterval - Klientens opdateringsinterval (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). Bemærkninger: Angiver Teredo-tjenesteparametre. Hvis argumentet 'default' anvendes til en af parametrene, benyttes konfigurationens standardværdi. Eksempel: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver Teredo-tilstanden. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Tilf?jer OSPF-rutefilter.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver Teredo-tilstanden. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.405
15208

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Change the Windows folder icons RGB color!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Wozu der Admin-Explorer in einem Windows Löschprogramm?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, can I?

 /

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /