netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Format: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] Parametre: Parameter Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Annuller administreret netværksgenkendelse. servername - Teredo-serverens navn eller IPv4-adresse. refreshinterval - Klientens opdateringsinterval (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). Bemærkninger: Angiver Teredo-tjenesteparametre. Hvis argumentet 'default' anvendes til en af parametrene, benyttes konfigurationens standardværdi. Eksempel: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver Teredo-tilstanden. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.124
15208

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

Which version of Windows 8 is right for me?

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?(0)