NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Použití: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] Parametry: Parametr Hodnota type - jedna z následujících hodnot: disabled: zakáže službu Teredo; client: povolí klienta Teredo; enterpriseclient: přeskočí detekci spravované sítě; servername - název nebo adresa IPv4 serveru Teredo; refreshinterval - interval aktualizace klienta (v sekundách); clientport - port UDP klienta (jinak je zvolen systémem). Poznámky: Nastaví parametry služby Teredo. Hodnota default u libovolného parametru nastaví jeho hodnotu podle výchozí konfigurace. Příklad: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav služby Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví stav služby Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.14
15483

Extract Office Pictures and use them again and again!

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

Most viruses have mutated, some still have the typical Corona shape!

 /

Was ist ein sicheres Passwort?

 /

Windows run dialog on all MS Server OS!

 /

What is Base64?

 /

Easy start New Scan Wizard under Windows 10 / 11!

 /

Chrome via desktop and quick launch bar as shortcut under Windows 10/11!

 /

Automatically change the power options!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /