NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Použití: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] Parametry: Parametr Hodnota type - jedna z následujících hodnot: disabled: zakáže službu Teredo; client: povolí klienta Teredo; enterpriseclient: přeskočí detekci spravované sítě; servername - název nebo adresa IPv4 serveru Teredo; refreshinterval - interval aktualizace klienta (v sekundách); clientport - port UDP klienta (jinak je zvolen systémem). Poznámky: Nastaví parametry služby Teredo. Hodnota default u libovolného parametru nastaví jeho hodnotu podle výchozí konfigurace. Příklad: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav služby Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.108

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /