NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.14
11276

Export the output of the command prompt (cmd.exe) TXT, RTF, HTML!

 /

Exclude directorys from the search that should not be printed?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /

Eigene Bilder für den erweiterten Windows Maus Zeiger?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7!

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

What is word?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Texte einfügen, portabler Einsatz und Windows 11, 10 geschützte Ordner Problem QTP!

 /

Unterschied zwischen PDF und XPS?

 /