NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.171
11276

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Find and customize the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Upgrade auf Windows 7 hängt bei 62 Prozent?

 /

Wenn eine EXE-Datei in der Windows-Firewall blockiert ist, sind auch die DLL-Dateien blockiert?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Windows 10 UAC activate modify!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 10, 8.1, ...!

 /