NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.14
11276

How to change default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

 /

Exclude directorys from the search that should not be printed?

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 11 or 10!

 /

Set files to status hidden on Windows 11 or 10!

 /

So löschen Sie einen gesperrten Ordner oder Datei in Windows 10/11!

 /

Excel Tag Uhrzeit Text behandeln und Tage dazu addieren, aber wie?

 /

Difference zip folder and folder!

 /