NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.202
11276

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

On Windows 8.1 or 10, open files with desktop programs and not with APPs!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Windows 10: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

Externes Mikrofon über Audio-Buchse anschließen auch ohne Anschluss!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Was ist eine Ausschlussliste?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /