NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm

0.092

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /