NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add v4tov4 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. add v4tov6 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. add v6tov4 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. add v6tov6 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD

netsh interface portproxy add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add.htm
0.342
16486

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Der Bildschirm geht zu schnell an und aus am Windows-10 PC, warum?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /