NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov4 ? Použití: add v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV4

netsh interface portproxy add v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov4.htm
0.061

Kann die Icon-Positionen unter Vista x64 nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Wo finde ich die Windows 10 Versions und Build Nummer?

 /