NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add interface - Přidá rozhraní ke směrovači.

NETSH / INTERFACE / ADD

netsh interface add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show acl
Vypíše informace o seznamu ACL.
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/add.htm
0.171
14368

The Windows Scan to PDF Tool for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Download about PowerShell Internet Site with Invoke-WebRequest -Uri!

 /

What is adjustment?

 /

FRITZ!Box von 7490 auf 7590 wechseln, umsteigen, Import, Export, Umzug!

 /

Favorites in the Run dialog for Windows 11, 10, ... as an alternative!

 /

Change from focus to another Quaq Explorer View on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Unterschied Windows Server 2012 und 2016?

 /

Move, copy, understand differences and the thought traps!

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

How do I take a Windows screenshot?

 /