NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. db - Změny kontextu `netsh p2p group db'. dump - Zobrazí konfigurační skript. gping - Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny. help - Zobrazí seznam příkazů. resolve - Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: db Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.046

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Vista Ordner Datum und Zeit ändern?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /