NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu IGMP s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip igmp show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/ifstats.htm
0.187
19233

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

How do I benefit from the standby timer under MS Windows OS?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View, plus save!

 /

What is an address bar?

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

What is an administrator?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 11, 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

I don't understand the "Mark better pictures" function in the program?

 /

Modify screen brightness on Windows 10/11 tablet PC via Mobility Center!

 /