NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu IGMP s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip igmp show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/ifstats.htm

0.046

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Ein Schnelles Verwalten von Verzeichnissen und Ordnern unter Windows!  

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen unter Windows 8,8.1 und 10 (VHD)?

 /