NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Použití: delete helper Poznámky: Odebere určenou knihovnu DLL pomocného modulu z programu netsh. Pomocný modul již nebude programem netsh podporován.

NETSH / DELETE / HELPER

netsh delete helper - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní knihovnu DLL pomocníka. / Windows 2000/XP
netsh, delete, helper, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.125

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Verhindert den Standby Modus, Herunterfahren und Ruhezustand unter Windows! 

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Auf fette Schrift bei Windows 10 systemweit umstellen, aber wie?

 /