NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Sposób użycia: delete helper Uwagi: Usuwa plik DLL określonego pomocnika z konsoli netsh. Zauważ, że po usunięciu pomocnika nie jest on już obsługiwany przez konsolę netsh.

NETSH / DELETE / HELPER

netsh delete helper - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP
netsh, delete, helper, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.125

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Windows Benachrichtigungsbereich Bedeutung?

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /