netsh delete helper - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Sposób użycia: delete helper Uwagi: Usuwa plik DLL określonego pomocnika z konsoli netsh. Zauważ, że po usunięciu pomocnika nie jest on już obsługiwany przez konsolę netsh.

NETSH / DELETE / HELPER

netsh delete helper - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP
netsh, delete, helper, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.187
13532

Options of Group by and Sort by to the previous default in Explorer Views!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, turn off?

 /

Unter Windows 10 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern?

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

What is a file manager?

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Eine transparente Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /