netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Sposób użycia: delete helper Uwagi: Usuwa plik DLL określonego pomocnika z konsoli netsh. Zauważ, że po usunięciu pomocnika nie jest on już obsługiwany przez konsolę netsh.

NETSH / DELETE / HELPER


Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.046
13532

Find file comparisons and identical files via the cmd.exe command line!

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

Change the default Excel font in Excel for Office 365!

Find out the computer name via the command prompt or Powershell!

Warum erscheint bei mir der Rote Blitz nicht ?

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?(0)