NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Sposób użycia: delete helper Uwagi: Usuwa plik DLL określonego pomocnika z konsoli netsh. Zauważ, że po usunięciu pomocnika nie jest on już obsługiwany przez konsolę netsh.

NETSH / DELETE / HELPER

netsh delete helper - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP
netsh, delete, helper, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.078

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Overclocked systems?

 /

Befehle hinzufügen, zB. Tastenkürzel für schnelles Einfügen von Texten?

 /