NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set authmode - Nastaví režim ověřování. set tracing - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. set user - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set.htm

0.093

Kann man Windows 8.1/8 parallel zu Windows-7, Vista, XP installieren?

 /

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Änderungsdatum einer Windows Datei verändern!

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /