NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set authmode - Nastaví režim ověřování. set tracing - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. set user - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.077

Wie kann ich die Win 8 und 8.1 Systemsteuerung ans Windows 8 Startmenü anheften?

 /

Die Stopp-Uhr hat keine Stundenanzeige?

 /

Wie erstelle / lösche ich am Schnellsten Benutzerkonten per Befehlszeile?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Start-Parameter in Don't Sleep zum Beispiel für eine Batch-Datei?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /