NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set authmode - Nastaví režim ověřování. set tracing - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování. set user - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

NETSH / RAS / SET

netsh ras set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set.htm
0.14
12785

What is a print server?

 /

Wo sind die Galaxy Startbildschirm Einstellungen am Samsung?

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

Can i customize user account picture in Windows 7?

 /

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Automatically log in to Windows 11 / Autologin?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Formatting and partitioning the disk excluding Windows?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 11,  10, 8.1, ...?

 /

Fenster immer im Vordergrund unter MS Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /