netsh ras set user - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] uživ_jméno [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] číslo zpětného volání ] Nastaví uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. dialin - zda bude uživateli povoleno telefonické připojení. PERMIT - umožnit uživateli telefonické připojení. DENY - neumožnit uživateli telefonické připojení. POLICY - telefonické připojení určovat podle zásad vzdáleného přístupu. cbpolicy - zásady zpětného volání uživatele. Smyslem funkce zpětné volání je ušetřit uživateli náklady na telefonní hovor. NONE - zpětné volání není uživateli povoleno. CALLER - uživatel může zadat číslo zpětného volání během volání. ADMIN - při volání uživatele vždy používat číslo zpětného volání. cbnumber - číslo, které se používá, když jsou zvzásady ADMIN. POZNÁMKA: Možnost 'POLICY' není k dispozici uživatelům, kteří patří do domény se smíšeným režimem. Z hlediska těchto uživatelů se předpokládá, že 'POLICY' znamená 'DENY'.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.249
15229

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Warum  umgeht "FingerWeg " nicht die Sicherheitseinstellungen (Zugriffsrechte) ?

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Verzeichnis Ausdruck in Mein Platz, aber wie?

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Wie kann ich VHD unter Windows 8.1 / 8 wieder löschen?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 anpassen?

 /

Die Freeware MagicISO und MagicDisc um alle CD DVD-Formate als virtuelle Laufwerke zu erstellen?

 /