NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brugernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbagekaldsnummer ] Angiver RAS-indstillinger for brugere. brugernavn - Brugerens logonnavn. dialin - Angiver, om brugeren får tilladelse til at foretage indgående opkald. PERMIT - Giver brugeren tilladelse til at foretage indgående opkald. DENY - Giver ikke brugeren tilladelse til at foretage indgående opkald. POLICY - Indgående opkald kontrolleres ved hjælp af RAS-politik. cbpolicy - Brugerens tilbagekaldspolitik. Tilbagekald bruges, så den, der ringer op, sparer udgiften til opkaldet. NONE - Tilbagekald er ikke tilladt for brugeren CALLER - Brugeren kan angive tilbagekaldsnummeret ved opkald ADMIN - Ring altid til brugeren med tilbagekaldsnummeret cbnumber - Det nummer, som skal bruges, når cbpolicy er ADMIN BEMÆRK! Indstillingen 'POLICY' er ikke tilgængelig for brugere, som hører til et domæne med blandet tilstand. For disse brugere antages det, at 'POLICY' betyder 'DENY'.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver en brugers RAS-egenskaber. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver en brugers RAS-egenskaber. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.265
13433

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /

Doppelklicken auf eine freie Stelle, eine Ebene nach oben navigieren!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Dienstprogramme unter Windows 10, 8.1, ... auflisten, finden, 5 Wege!

 /

Unterschied zwischen den Funktionen 'C', 'AC' und 'CE' auf dem Windows-Rechner?

 /