NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brugernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbagekaldsnummer ] Angiver RAS-indstillinger for brugere. brugernavn - Brugerens logonnavn. dialin - Angiver, om brugeren får tilladelse til at foretage indgående opkald. PERMIT - Giver brugeren tilladelse til at foretage indgående opkald. DENY - Giver ikke brugeren tilladelse til at foretage indgående opkald. POLICY - Indgående opkald kontrolleres ved hjælp af RAS-politik. cbpolicy - Brugerens tilbagekaldspolitik. Tilbagekald bruges, så den, der ringer op, sparer udgiften til opkaldet. NONE - Tilbagekald er ikke tilladt for brugeren CALLER - Brugeren kan angive tilbagekaldsnummeret ved opkald ADMIN - Ring altid til brugeren med tilbagekaldsnummeret cbnumber - Det nummer, som skal bruges, når cbpolicy er ADMIN BEMÆRK! Indstillingen 'POLICY' er ikke tilgængelig for brugere, som hører til et domæne med blandet tilstand. For disse brugere antages det, at 'POLICY' betyder 'DENY'.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver en brugers RAS-egenskaber. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver en brugers RAS-egenskaber. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.155
13433

Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Images can be reduced by drag and drop!

 /

Windows Zeitzone über Konsole / Powershell ändern!

 /

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 / 11 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Change the desktop background to a solid color while hiding the icons!

 /

Screen recording Cursor hidden, play video is the mouse pointer visible?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

 /

Corona QR-Code für Restaurants, Veranstaltungen, ... kostenlos erstellen!

 /